top of page

Aanpassing paden

In de maand juni van 2023 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de begraafplaats. De werkzaamheden zullen bestaan uit het verwijderen van het grind, waar nodig opnieuw stellen van de betonnen banden en de paden afwerken met een half-verharding waardoor de begraafplaats voor een ieder beter bereikbaar wordt.

Ondanks dat het overlast geeft, streven we ernaar om de begraafplaats toegankelijk te houden

Wist u dat er ook een mogelijk bestaat dat een overleden familielid wordt opgebaard in het Brandspuithuisje.

Privacy gegarandeerd met elke dag volop mogelijkheden om bij de overledene op bezoek te gaan.

Informatie kunt op opvragen bij de beheerder van de begraafplaats, dhr. A. de Kloet, 06-10358100

In In de 

bottom of page