top of page

Profiel begraafplaats

“Ruimte voor iedereen”

 

De begraafplaats heeft het karakter van een algemene begraafplaats en het is voor iedereen mogelijk om hier te worden begraven. De uitgifte van graven is niet gebonden aan geloofsovertuiging, ras of nationaliteit. Ook is de woonplaats niet van belang wanneer de wens om begraven te worden in Oud-Loosdrecht aanwezig is.

De begraafplaats is gelegen aan de rand van de prachtige Vuntusplas. Een beschermd natuurgebied aan de rand van Oud-Loosdrecht. Het achterste, tevens het nieuwste gedeelte, van de begraafplaats heet dan ook Vuntusveld. Het uitzicht over het water levert een typisch Loosdrechts beeld op. De rust en ruimte maken dat bezoekers aan de begraafplaats dit als troost kunnen ervaren.

Oud-Loosdrecht is een onderdeel van de gemeente Wijdemeren en ligt in de regio Gooi- en Vechtstreek. Deze regio kenmerkt zich door een bijzonder afwisselend landschap waarbij de Loosdrechtse Plassen een internationaal begrip zijn. De Loosdrechtse Plassen zijn ontstaan door de turfwinning. Zo ontstond het karakteristieke landschap van legakkers en water. Met in de zomer de watersport en soms in de winter de schaatssport zijn de Loosdrechtse Plassen altijd aantrekkelijk geweest voor publiek. 

De begraafplaats is al eeuwen oud maar door recente uitbreiding en adequaat beheer en onderhoud is  er voor de komende jaren meer dan voldoende capaciteit om aan de vraag naar graven en urnenplekken te voldoen.

 

Vanwege de terugloop van het aantal kerkleden en de verminderende kerkgang werd sinds een aantal jaren naar samenwerking met de kerk van Nieuw-Loosdrecht gezocht. In mei 2014 zijn de eerste stappen gezet tot verdieping van die samenwerking. Sinds januari 2019 zijn de beide gemeenten samengevoegd tot de Hervormde Gemeente Loosdrecht. In september 2019 zal de kerk in Oud-Loosdrecht noodgedwongen de deuren moeten sluiten en wellicht afgestoten moeten worden.

Om te kunnen waarborgen dat in er in Oud-Loosdrecht gelegenheid zal blijven bestaan om de doden te kunnen begraven en gedenken is het initiatief genomen om het beheer en de exploitatie onder te brengen in een stichting die, in grote mate, los van de kerk de begraafplaats zal kunnen blijven beheren. 

De exploitatie en het beheer van de begraafplaats is ondergebracht in een stichting. Deze stichting, genaamd Stichting Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht, is opgericht 26 juli 2018

De stichting heeft als doel: het beheren en exploiteren van de in de gemeente Wijdemeren te Oud-Loosdrecht aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230A gelegen begraafplaats.

De Stichting is in het bezit van de ANBI status. De belastingdienst erkent de stichting dan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de stichting kunnen daardoor in mindering gebracht worden bij de aangifte van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting.

bottom of page