top of page

Verantwoording

In het onderstaande leest u op welke wijze de Stichting Protestantse Begraafplaats Loosdrecht het Algemeen Nut tracht te dienen.

Doelstelling van de stichting

  1. De stichting heeft als doel: het beheren en exploiteren van de in de gemeente Wijdemeren te Oud-Loosdrecht aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230A gelegen begraafplaats, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  2. De stichting beoogt het algemeen nut.

  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het in eigendom en ter feitelijke beschikking verkrijgen van bestaande en/of in de toekomst nog te creëren begraafplaats(en); het sluiten van één of meer overeenkomsten met de gemeente Wijdemeren, met de betrokken kerkgenootschappen, met de betrokken (rechts-)personen en/of met andere instanties ten aanzien van het beheer en onderhoud van de begraafplaats; alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk zijn;

 

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt op dit moment opgesteld en zal wanneer door het bestuur goedgekeurd op deze website vermeld worden.

Beloningsbeleid: 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen bestuurders een vergoeding ontvangen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Verslag activiteiten

Bijzondere activiteiten zullen kenbaar gemaakt worden in de plaatselijke krant, in het kerkblad "De Kerkklok" , en op de website van de Hervormde Gemeente Loosdrecht. Tevens zullen deze activiteiten op deze website geplaats worden. Verder zal er jaarlijks een jaarverslag gepubliceerd worden op deze site.

Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording

De begroting voor 2022 en de jaarrekening over het afgelopen jaar vindt u op de pagina Financiën op deze website. 

Mededelingen:

Toegang:

U bent welkom op de begraafplaats, dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.

Uw hond mag, mits aangelijnd, mee. Wel wordt van u verwacht dat uitwerpselen worden opgeruimd.

Kinderen onder de twaalf jaar zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.

Tijdens het delven of sluiten van graven is de begraafplaats gesloten.

 

Publicaties

Bij de ingang van de begraafplaats hangt een publicatiekastje. Daarin treft u een plattegrond aan van de begraafplaats met daarop een overzicht van de graven met grafnummer.

Tevens worden daarin mededelingen geplaats betreffende afloop van het grafrecht van graven waarvan geen actuele gegevens van rechthebbenden bekend zijn en van bovengrondse ruiming van grafmonumenten op graven waarvoor geen onderhoud meer wordt betaald.

bottom of page